Mozaikhub.hu 369d0c45a8941d2677e286edc2f95340fc044628fec118cb23f7615555aa52ff
hu | en

Rezidens tagok

Centropa Alapítvány Magyarország
Alapítva: 2001
Terület: oktatás, kultúra, közösség
Önkéntesek száma: 5
Költségvetés: 20 millió Ft/év
Kuratórium: 5 fő
Kapcsolat: Kenesei Marcell, ügyvezető igazgató
Misszió és célok: A Centropa célja egyrészt a zsidóság történeti örökségének megőrzése és elérhetővé tétele, másrészt olyan módszerek és megoldások kidolgozása, melyek elősegítik a legmodernebb technológiák hasznosítását az oktatásban. Egyéni módszertanának segítségével a közoktatásban és informális oktatásban egyaránt hasznosítható innovatív segédanyagokat készít, melyek alkalmazásával a felnövekvő generációk múlthoz való viszonyának alakításához és a másság elfogadásának tanításához kíván hozzájárulni. Saját módszereinek népszerűsítésével segíti a kompetencián alapuló oktatási formák térnyerését. Tevékenység: A Centropa nagyon fontos, érdekes történeteiből és legszebb fényképeiből rövidfilmeket, vándorkiállításokat, valamint egyéb kiadványokat készít, melyek közelebb hozzák a diákokhoz a 20. század történelmének ezt a fontos és eddig nehezen megközelíthető szeletét. Ezen oktatási anyagokat és hozzájuk kapcsolódó módszertant szemináriumaink során mutatjuk be gyakorló pedagógusoknak, bevonva őket is az alkotó folyamatba. Tanáraink maguk készítik óraterveiket, melyek szintén oktatási programunk szerves részét képezik. A Centropa által kezdeményezett oktatási projektek egy jól működő tanári hálózat segítségével színesednek és bővülnek évről évre.
Projektek
Haver Informális Zsidó Oktatási Alapítvány
Alapítva: 2002
Terület: oktatás, önkéntesség, interkulturális párbeszéd
Önkéntesek száma: 20
Költségvetés: 15 millió Ft/év
Kuratórium: 7 fő
Kapcsolat: Dés Júlia, ügyvezető igazgató
Misszió és célok: A Haver Informális Zsidó Oktatási Közhasznú Alapítvány elsődleges célja a társadalomban meglévő, zsidósággal kapcsolatos tévhitek eloszlatása. Hiszünk abban, hogy a gondolkodó és a kulturális sokszínűségre nyitott fiatalság legyőzheti az előítéletességet és az antiszemitizmust. Alapítványunk célja, hogy közvetítse az emberek egymás iránti tiszteletének, és a kultúrák közti párbeszéd fontosságának üzenetét. Tevékenység: Önkéntes oktatóink elsősorban középiskolai diákoknak és egyetemistáknak tartanak interaktív órákat a zsidóság témájában. Emellett informális oktatási anyagok tematikai kidolgozását és a módszerek elterjesztését tűztük ki célul. Évente megközelítőleg 4000 diákhoz és tanárhoz jutunk el foglalkozásainkkal és a különböző fesztiválokon, valamint kulturális eseményeken való jelenlétünkkel. A diákokkal való közvetlen munka mellett konferencián és akkreditált tanártovábbképzéseken is tartunk előadásokat, műhelyfoglalkozásokat.
Projektek
Limmud Magyarország
Alapítva: 2009
Terület: Tanulás, közösség, önkéntesség
Önkéntesek száma: 12
Költségvetés: 6,3 millió Ft/év
Kuratórium: 6 fő
Kapcsolat: Badacsonyi Éva, koordinátor
Misszió és célok: A Limmud küldetése, hogy lehetővé tegye minden zsidó számára egy újabb lépés megtételét a saját zsidó identitásának kialakításához vezető úton. Teret adunk a zsidó kultúra és saját zsidóságunk sokrétűségének felfedezéséhez. A Limmud sokszínű és befogadó fórum, ahol tisztelettel viselkedünk a zsidó hagyomány eltérő értelmezései iránt. Tevékenység: A Limmud egy teljesen önkéntes alapon szerveződő fesztivál – együtt-tanulás , ahol irányzattól/felfogástól függetlenül minden zsidó számára meg kívánjuk adni az összetartozás és közösség érzését a közös tanulás élményén keresztül. A Limmudon nincsenek előadók: mindenki "résztvevő" – a Limmudot mi magunk szervezzük magunknak, hogy tanulhassunk egymástól, így mindenki talál(hat) valamilyen formát, hogy hozzájáruljon a közös élményhez.
Projektek
Mazsihisz Ifjúsági Csoport
Alapítva: 2011
Terület: Közösség, ifjúsági ügyek, érdekképviselet
Önkéntesek száma: 0
Költségvetés: 14 millió Ft/év
Kuratórium: 5 fő
Kapcsolat: Csillik Dávid, Ifjúsági csoport elnök
Misszió és célok: A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének Ifjúsági Csoportja, tagjai 35 év alatti magyar zsidó fiatalok. A Mazsihisz Ifjúsági Csoport elsődleges célja képviselni a magyar zsidó fiatalokat egyénileg és szervezetenként is. Szerepe képviselni őket a Mazsihiszen belül és tágabb kontextusban is. További célja, hogy az ifjúsági szervezetek munkáját segítse, azáltal is, hogy együttműködésre biztatja őket. Tevékenység: A Mazsihisz Ifjúsági csoportja évente 10.000.000 forint pályázati forrás szétosztásáért felel, első sorban ifjúsági programokra és projektekre. Ezen felül szakmai hozzájárulással és kommunikációban való segítségnyújtással támogatja zsidó ifjúsági szervezetek működését. A szakmai és pénzügyi támogatás mellett, szervez saját, főleg közösségi programokat, és szintén feladatának tekinti a Mazsihisz és az ifjúsági szcéna közötti hídépítést.
Projektek
0%

Köszönjük, hogy feliratkoztál. Kérjük, kövesd az e-mail címedre elküldött linket a feliratkozás megerősítéséhez.

Error signing you up, please check the fields for problems.