Mozaikhub.hu 369d0c45a8941d2677e286edc2f95340fc044628fec118cb23f7615555aa52ff
hu | en

Csatlakozó tagok

2B Alapítvány
Alapítva: 2002
Terület: képzőművészet, kultúra
Önkéntesek száma: 3
Költségvetés: 3 millió Ft/év
Kuratórium: 6 fő
Kapcsolat: Böröcz László
Misszió és célok: A zsidó kultúra kortárs művészeti reprezentációja gyakran ütközik nehézségekbe a sematikus hagyománytisztelet és berögzült elvárásrendszer miatt. Alapítványunk képzőművészeti programjaival korlátokat bont le, szokatlan fénytörésbe helyezve tradíciót és történelmi eseményeket. A szellemi izgalom, amit témaválasztásainkkal törekszünk fenntartani, a zsidó identitás legszabadabb megélésében segíthet bennünket. A felfedezőkedv minden tevékenységünkre igaz, valljuk, hogy a kultúra fejlődésének egyik útja a műfajok közti átjárás megteremtésében, a művészetek és a tudományok határterületein létrejövő újszerű kísérletek integrálásában rejlik. Tevékenység: Az itthon és külföldön megrendezett kiállításaink mellett publikációk, gyermek bábelőadások, kerekasztal beszélgetések, könyvbemutatók, művészetpedagógiai foglakozások szerepelnek tevékenységünkben. 2004-ben kezdtük el a a holokauszt kortárs értelmezését segítő Waldsee 1944 nemzetközi projektünket, 2007-ben pedig elindítottuk a Stolpersteine magyarországi programját. Hátrányos helyzetű csoportokat segítünk: roma művészeknek, nőművészeknek biztosítunk lehetőséget bemutatkozásra, vakokat és gyengénlátókat vontunk be az alkotás folyamatába. A holokausztban elpusztított vagy túlélő alkotók bemutatásával ébren tartjuk a Soa emlékezetét.
Projektek
Kibic Portál
Alapítva: 2013
Terület: média, közösség
Önkéntesek száma: 0
Költségvetés: 13 millió Ft/év
Kuratórium: 3 fő
Kapcsolat: Gábor Mónika
Misszió és célok: A www.akibic.hu weboldal elsődleges célja, hogy hallhatóvá tegye azoknak a zsidó civil szervezeteknek a hangját, amelyek a hivatalos zsidó közéletből kimaradnak. A weboldal segítségével szeretnénk erősíteni a különböző zsidó érdekcsoportok közötti párbeszédet, dolgozni szeretnénk egy plurálisabb közösség létrehozásáért. Ezen kívül fontos célunk az is, hogy a szervezetek tevékenységét is minél szélesebb olvasóközönséghez juttassuk el, bemutassuk a szervezetekben zajló életet, tagjait, ezáltal bővítsük a tagszervezetek létszámát, az általuk szervezett eseményekre ellátogatók körét, népszerűsítsük őket, illetve hírt adjunk a zsidósággal kapcsolatos egyéb eseményekről, érdekességekről itthonról és a nagyvilágból. Tevékenység: A akibic.hu weboldal elsődleges feladata a közösségi újságírás erősítése, de emellett az oldal programportál funkciója továbbra is fontos részét képezi a Kibic tevékenységének. Az oldalon beszámolunk a zsidósággal kapcsolatos hírekről, érdekességekről kis hírek, riportok, interjúk, kisfilmek segítségével. Ezeken kívül vannak tematikus sorozataink, de főként az aktualitásokra való reagálások, a világ eseményei által meghatározott témák körüljárása a célunk. Bízunk benne, tevékenységünkkel hosszútávon segítjük az előítéletek csökkenését, és a zsidó és nem zsidó szervezetek közötti együttműködések kialakulását is.
Projektek

További csatlakozó tagok:

Marom Egyesület

A Marom Klub Egyesület egyetemisták kezdeményezésére alakult 2002-ben a zsidó kultúra újraértelmezése és újjáépítése céljából. A Marom legfőbb célja, hogy a zsidó művészetet, történelmet és a vallási hagyományokat összekösse és a kortárs kultúra kontextusában értelmezze.Az elmúlt 14 év alatt a Marom többszáz kisebb-nagyobb eseményt szervezett, projektet indított el, és működött együtt más szervezetek programjaiban. 2006-2012 között a Marom programjait a Sirály foglalt ház falai között valósitotta meg, 2014 őszétől a Marom által szervezett eseményeknek az Auróra Kulturális Központ ad helyet. Tovább 
 

Bét Orim Reform Zsidó Közösség

A Bét Orim Magyarország másodikként megalakult reform zsidó közössége. Az egykori magyar zsidó progresszió hagyományait követve szeretné újraéleszteni a múlt század elején már prosperáló, modern vallási életet máig példamutató emlékeivel, törekvéseivel együtt. A 2006-ban megalakult és bejegyzett Bét Orim Progresszív Zsidó Egyesület a kezdetektől lendületesen növeli aktivitását és taglétszámát egyaránt. Tagjai hosszú évek során szerezték meg a színvonalas közösségi munka és a hatékony nonprofit tevékenység szervezéséhez nélkülözhetetlen tapasztalatokat. Tovább
 

MAZSIKE – Magyar Zsidó Kulturális Egyesület

A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület 1988-ban alakult a rendszerváltás első zsidó kulturális társadalmi szervezeteként, amely a kulturális hagyományok megőrzését, a zsidó örökség ápolását tűzte ki céljául, nem pedig vallási szervezetként definiálja magát. Feladatunknak érezzük, hogy programjainkkal hidat képezzünk a nem-zsidó és zsidó emberek között. Párbeszédet kívánunk folytatni a civil társadalom erősítése érdekében a társadalom minél szélesebb rétegeivel. A rendezvényeink, és programjaink iránt érdeklődők egyre növekvő száma azt mutatja, hogy munkánkra szükség van, számítanak ránk. Tovább


Szim Sálom Progresszív Zsidó Hitközség

A Szim Salom Magyarország első, közel húsz éve működő progresszív (reform) zsidó hitközsége. Sábáti és ünnepi istentiszteleteket, közösségi és kulturális programokat tart, gyermek- és felnőttoktatást biztosít, lehetőséget ad a zsidó életciklus-események megünneplésére egy sokszínű, befogadó, törődő közösségben. A Szim Salom a Progresszív Zsidó Világszövetség tagja (World Union for Progressive Judaism). A világszerte több, mint 1,7 millió tagot számláló WUPJ ma nemzetközi viszonylatban a zsidó vallás legnagyobb létszámú irányzata. Népszerűségét annak köszönheti, hogy zsidó örökségünket eleven, folyamatosan fejlődő hagyománynak tartja, melynek fontos mondandója van a mai kor embere számára. Tovább


Hanoar Hatzioni Magyarország

2005 végén pár lelkes fiatal úgy gondolta, hogy szükség van erre a szervezetre, a Hanoar azóta meghatározó, központi része lett a budapesti zsidó ifjúsági életnek. Célunk értéket teremteni és az informális oktatás módszereivel, játékosan tanítani. Célunk megtanítani a hozzánk járó fiatalokat saját véleményt formálni, gondolkodni, értékek alapján dönteni. A pluralista gondolkodás számunkra elsődleges érték, fontosnak tartjuk, hogy egy adott témában megmutassunk különböző nézeteket, utakat, meghallgassunk különböző véleményeket. Emellett meghagyjuk mindenki számára azt a lehetőséget, hogy ezekből a számára legjobbat tartsa elfogadhatónak. Tovább

 

0%

Köszönjük, hogy feliratkoztál. Kérjük, kövesd az e-mail címedre elküldött linket a feliratkozás megerősítéséhez.

Error signing you up, please check the fields for problems.